Lackkonservering

Pris från 4.995 kr

På en lackjustering ingår allt förutom klädseltvätt. När det gäller lackkonservering använder vi oss, dels av Silver Seal Nordic Version (4.995 kr) men numer även en keramisk lackkonservering som heter Ceramisk XLG (7.000 kr).