Lackkonservering

Pris från 4.995 kr

På en lackjustering ingår allt förutom klädseltvätt.

När det gäller lackkonservering använder vi oss av:

  • Silver Seal Nordic Version (4.995 kr)
  • Numer även en keramisk lackkonservering som heter Ceramisk XLG (7.000 kr)